Sylwetki pisarzy nieznanych, mało znanych lub zapomnianych

Maj, 2016

Nakładem Fundacji Pomocy Bliźniemu CREDO ukazała się książka Władysława Kupiszewskiego pt. Sylwetki pisarzy nieznanych, mało znanych lub zapomnianych. Zawiera ona dwadzieścia biogramów pisarzy i poetów, które były wcześniej publikowane w Naszym Kręgu w postaci krótkich artykułów, a teraz zostały zebrane w formie niewielkiej książeczki, którą możemy kupić w naszej parafialnej księgarni.

Intencją autora była „zwięzła charakterystyka pisarza, ukazanie jego istotnych cech twórczych, jego dorobku literackiego ( w ogólnych zarysach)”. Dużym walorem książki i ważnym jej uzupełnieniem jest krótki wybór najbardziej charakterystycznych utworów opisywanego twórcy zamieszczony po każdym tekście.

Warto podkreślić, że kilku spośród prezentowanych twórców związanych było w różny sposób z naszą dzielnicą. Nazwiska niektórych spośród opisywanych pisarzy rozpoznamy w nazwach ulic, które są nam dobrze znane, bo mieszkamy w ich sąsiedztwie.

Na zakończenie warto przedstawić krótko Autora. Jest nim mieszkaniec parafii św. Zygmunta, z wykształcenia polonista, językoznawca, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor bardzo interesująco prezentował swoją książkę podczas festynu z okazji 25-lecia Naszego Kręgu.

Myślę, że ta książka, którą czyta się z zainteresowaniem, spotka się z życzliwym przyjęciem czytelników Naszego Kręgu. Zainteresuje ona zarówno starszych czytelników, którzy rozpoznają postacie znane sobie z przeszłości, może z czasów młodości, ale także będzie przydatna dla młodzieży szkolnej, której w interesujący sposób przybliży tych często mało znanych pisarzy i poetów.