Widoczna, niewidoczna czyli Nasza Fundacja

Styczeń, 2017

Tak było z naszą Fundacją od początku. Większość parafian zapewne nawet nie wiedziała, że taki twór istnieje. Ale zawsze byli ludzie, którzy doświadczali pomocy z jej strony. Na początku nazwaliśmy ją Katolicka Fundacja Pomocy Bliźniemu „CREDO”. Z określenia „katolicka” musieliśmy się jednak wycofać. Wymagało to bowiem skomplikowanej formy nadzoru jako organizacji wchodzącej w skład instytucji Kościoła. Ale przecież w naszych duszach i sumieniach określenie „katolicka” pozostało.

Zaczynaliśmy na fali zmian, jakie następowały w Polsce w końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Rejestracja Fundacji nastąpiła w lipcu 1990 roku . W sprawach prawnych pomógł nam nieżyjący obecnie mecenas Maciej Bednarkiewicz, znany obrońca więźniów politycznych. „Załóżcie Fundację. – powiedział na początku - Ona się przyda przy różnych waszych działaniach. Ja wam pomogę w sprawach prawnych.” I założyliśmy.

Zaczęły się kolejne inicjatywy. Ludzie związani z Fundacją podejmowali różne wyzwania. Pierwszym z nich była świetlica dla dzieci z środowisk zagrożonych. Przez kolejne lata młodzież z tych właśnie środowisk gromadziła się w salce na zapleczu kościoła. Nie było to zadanie łatwe. Spotykaliśmy się z bardzo poranionymi przez życie młodymi ludźmi. Pomagaliśmy im w lekcjach, uczyliśmy historii, rozmawialiśmy o życiu, graliśmy w piłkę. Organizowaliśmy też dla nich obozy wakacyjne. Potem ta nasza świetlica pod nazwą „gniazdo” zaczęła żyć własnym życiem.

W tym samym czasie otworzyliśmy przy ul. Kasprowicza sklep „Dla matki i dziecka”. Dochody z jego działalności wspierały najbiedniejsze rodziny.

Potem nastąpił czas kilkuletniej pomocy dla powodzian. W tę akcję zaangażowała się niemal cała parafia. Nasi wolontariusze miesiącami jeździli do miejscowości zniszczonych kolejnymi powodziami. Pomagaliśmy ludziom, którzy często stracili wszystko. Wielu parafian ufundowało stypendia dla dzieci z tych miejscowości, aby w warunkach biedy, jaką przezywały, mogły się uczyć. Pomagaliśmy najpierw parafii w Kędzierzynie – Koźlu, a po kilku latach podczas kolejnej powodzi parafii w Sandomierzu. Z naszą pomocą docieraliśmy bezpośrednio do ludzi potrzebujących wsparcia, dlatego wykorzystanie zebranych w parafii środków było bardzo wysokie. Była to pomoc zarówno rzeczowa, jak i fizyczna podczas usuwania skutków powodzi. Jak stwierdził później Komitet Pomocy Powodzianom pomoc naszej parafii była największa w skali kraju ze wszystkich inicjatyw podjętych przez organizacje pozarządowe.

I tak mijały lata. Zmieniały się formy działania Fundacji. Od początku byliśmy blisko parafialnego Zespołu Pomocy Bliźniemu. Staraliśmy się go wspierać na ile to było możliwe.

Od wielu lat szczególną troską Fundacja otaczała osoby chore i niepełnosprawne. Fundacja ma możliwość gromadzenia środków finansowych i przekazywania ich osobom potrzebującym takiej pomocy. Na przestrzeni ostatnich lat uzyskaliśmy w ten sposób kilkaset tysięcy złotych i przekazaliśmy je tym osobom. Nadal apelujemy do naszych parafian o pomoc dla osób, które bez naszego wsparcia nie mogłyby dać sobie rady w życiu. Pomagaliśmy też zbierać fundusze i organizować obozy wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

Szczególną naszą troską stanowiła ewangelizacja i propagowanie kultury katolickiej. Dzięki uprawnieniom Fundacji mogliśmy pomóc między innymi w organizacji koncertów muzycznych w naszym kościele, a także wydaniu kilku książek o profilu katolickim, wreszcie uczestniczyliśmy w organizacji spotkań i koncertów w parafii. Od początku powstawania Księgarni Świętego Zygmunta wspieraliśmy tę inicjatywę. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu prowadzących księgarnię osób ośrodek ten trwa i służy w czasie kiedy wobec spadku czytelnictwa upadają kolejne tego typu jednostki. Podobnie członkowie Fundacji współpracują z pismem parafialnym „Nasz Krąg”. Podejmowaliśmy też inne działania. Na przykład w ostatnim okresie nasi wolontariusze pomagali wypełniać PIT- y starszym parafianom.

Od początku naszej działalności nie stawialiśmy sobie żadnych wymyślnych lub nierealnych celów. Założyliśmy, że jeśli pojawi się sytuacja wymagająca braterskiej pomocy, podejmiemy działania na miarę naszych możliwości.

Wszyscy członkowie Fundacji są wolontariuszami. W tej sytuacji wszystkie gromadzone przez nas środki finansowe w całości są przekazywane na pomoc ludziom potrzebującym.

Przekazując tę krótką notkę o Fundacji Pomocy Bliźniemu „CREDO” zapraszamy do wspierania naszej działalności. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego. Istnieje więc możliwość wsparcia naszej działalności przez przekazywanie 1 % PDOF na cele statutowe Fundacji. Bardzo zachęcamy do tego czytelników i sympatyków „Naszego Kręgu”. Poprzez nasz organizację można też przekazywać darowizny dedykowane do osób fizycznych. Szczegóły tych możliwości są zawarte na stronie internetowej, która jest aktualnie tworzona: „Fundacja CREDO – Warszawa Bielany”.

Wszystkich tych, którzy mają ciekawe pomysły zgodne z celami statutowymi lub też chcą się po prostu do nas przyłączyć zapraszamy do współpracy. Najlepiej to uczynić poprzez zgłoszenie w naszej księgarni.

członkowie Fundacji