Archiwum akcji

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Powodzian z Parafii pw. Św. Gertrudy i Św. Michała w Wielowsi składamy serdeczne podziękowania wszystkim Osobom i Instytucjom, które nie pozostały obojętne na los ludzi poszkodowanych przez powódź, jaka nawiedziła nasz kraj w ubiegłym roku.

  1. Darczyńcy, którzy zdecydowali się na ufundowanie stypendiów dla dzieci:- wpłynęło 77 deklaracji finansowania akcji stypendialnej;- powołana w Wielowsi komisja (w składzie: Wikariusz tamtejszej parafii, Siostra zakonna- szkolna katechetka, Dyrektor szkoły, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej) wybrała 32 dzieci z różnych szkół, którym przyznała stypendia w wysokości 200 - 250 zł miesięcznie;- w sumie przez okres 12 miesięcy, tj. od września 2010 roku do sierpnia 2011 roku wypłacono 77.400,00 zł.
  2. W kościele Św. Zygmunta zorganizowano zbiórki rzeczowe i pieniężne:- 21.000,00 zł przeznaczono na środki dezynfekujące;- 14.000,00 zł – zakup 20 łóżek wraz z pościelą, bielizną i ręcznikami.
  3. Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych przekazało 2 tony żywności.
  4. Zespół Pomocy Bliźniemu przekazał odzież i żywność.Prezentując efekty pomocy Powodzianom, przekazujemy wszystkim Darczyńcom podziękowanie osób, których wsparliśmy naszą pomocą materialną i modlitwą. Dołączają się do nich także duszpasterze i siostry zakonne pracujące w tamtejszej parafii .     

Bóg zapłać!    

Zarząd Fundacji Pomocy Bliźniemu CREDO                                     

Warszawa, wrzesień 2011 rok.