Nasze akcje

Fundacja pomogła wydać książkę

Nakładem Fundacji Pomocy Bliźniemu CREDO ukazała się książka Władysława Kupiszewskiego pt. Sylwetki pisarzy nieznanych, mało znanych lub zapomnianych. Zawiera ona dwadzieścia biogramów pisarzy i poetów, które były wcześniej publikowane w Naszym Kręgu w postaci krótkich artykułów, a teraz zostały zebrane w formie niewielkiej książeczki, którą możemy kupić w naszej parafialnej księgarni. Intencją autora była „zwięzła charakterystyka pisarza, ukazanie jego istotnych cech twórczych, jego dorobku literackiego (w ogólnych zarysach)”. Dużym walorem książki i ważnym jej uzupełnieniem jest krótki wybór najbardziej charakterystycznych utworów opisywanego twórcy zamieszczony po każdym tekście.

Warto podkreślić, że kilku spośród prezentowanych twórców związanych było w różny sposób z naszą dzielnicą. Nazwiska niektórych spośród opisywanych pisarzy rozpoznamy w nazwach ulic, które są nam dobrze znane, bo mieszkamy w ich sąsiedztwie.

Na zakończenie warto przedstawić krótko Autora. Jest nim mieszkaniec parafii św. Zygmunta, z wykształcenia polonista, językoznawca, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Autor bardzo interesująco prezentował swoją książkę podczas festynu z okazji 25-lecia Naszego Kręgu.

Myślę, że ta książka, którą czyta się z zainteresowaniem, spotka się z życzliwym przyjęciem czytelników Naszego Kręgu. Zainteresuje ona zarówno starszych czytelników, którzy rozpoznają postacie znane sobie z przeszłości, może z czasów młodości, ale także będzie przydatna dla młodzieży szkolnej, której w interesujący sposób przybliży tych często mało znanych pisarzy i poetów.

 

J.G.