OPP 1%

To nic Cię nie kosztuje - dajesz pieniądze organizacji pożytku publicznego zamiast wrzucać je do ogromnego wora, z którego nie wiadomo kto je wyjmie.

Od 2006 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Odtąd każdy może przekazać kwotę w wysokości 1% swoich podatków na rzecz takiej organizacji.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO - KROK PO KROKU

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  •     podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  •     podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  •     podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  •     podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy:
    * nazwę organizacji pożytku publicznego,tu: Fundacja Pomocy Bliźniemu "Credo"
    * jej numer KRS: 0000072469
    *  kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

  •     1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  •     W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
  •     Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji