historia

Styczeń, 2017

Tak było z naszą Fundacją od początku. Większość parafian zapewne nawet nie wiedziała, że taki twór istnieje. Ale zawsze byli ludzie, którzy doświadczali pomocy z jej strony. Na początku nazwaliśmy ją Katolicka Fundacja Pomocy Bliźniemu „CREDO”. Z określenia „katolicka” musieliśmy się jednak wycofać. Wymagało to bowiem skomplikowanej formy nadzoru jako organizacji wchodzącej w skład instytucji Kościoła. Ale przecież w naszych duszach i sumieniach określenie „katolicka” pozostało.